logo

logo

Лого е жаргонното съкращение на думата logotype (логотип), което се отнася за печатния знак, символ или марка на дадена компания.