Корица и гръб за учебно помагало

  • Home
  • Корица и гръб за учебно помагало
Корица и гръб за учебно помагало
Корица и гръб за учебно помагало
  • Име на клиента: НЦПКПС
  • Категория: Обучение, образование
  • Начало: 2018 г.
  • Край: 2018 г.
  • Статус: Завършен

За кого е учебното помагало?

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС).

Ситуация

В помощ на обучението по Компютърно моделиране за 3 клас, провеждани в националния център.

Задача

Бях помолена да помисля за дизайн на корица и гръб за помагалото, което ще се раздава на учителите, преподаващи по този предмет от цялата страна.

Действия

Използвани са векторни елементи, CMYK модел , криви, в програмата Илюстратор.

Резултат

Отпечатани са 5000 броя от помагалото.