Постер

Постер
Постер
  • Клиент: Алианс на бъларските акушерки
  • Категория: Акушерство и кърмене
  • Начало: Регулярно
  • Край: Регулярно
  • Статус: Завършен

За кого са предназначени постерите?

Клиентът ми е Алианс на Българските Акушерки. Това е  професионална неправителствена организация, в която членуваат акушерки от цялата страна.

Ситуация

А). Събитие, което ще се проведе през месец август, 2018 г. – Световна седмица на кърменето.

B). Необходм е плакат А 4 за информация с дати, място и теми за предстоящи обучения – 2020 г.

Задача

А). Плакат А3 за печат с информация за седмицата на кърменето;

Б). А4 шаблон, в който поръчителя да има възможност да сменя информацията и логата на общините, за които е предназначен.

Действия

А). Използвани са векторнии елементи в програмата AI (Илюстратор);

Б). Фонът е изработен в AI (Илюстратор) и импортиран като изображение във Word.

Резултат

Плакатът беше отпечатан и раздаден в центровете, участващи в инициативата.

Шаблон за работа от всеки, който работи с програмата Word.