Рекламни материали

 • Home
 • Рекламни материали
Рекламни материали
Рекламни материали
 • Име на клиента: Алианс на бъларските акушерки
 • Категория: Акушерски услуги
 • Начало: Септември, 2019 г.
 • Край: Октомври, 2019 г.
 • Статус: Завършен
 • Линк http://midwivesbulgaria.org/

За кого са направени рекламните материали?

Алианс на Българските Акушерки е професионална неправителствена организация, ангажирани в сътрудничество с всички организации, работещи за безопасно майчинство, в изпълнение на тяхната  цел – да достигнат измерими резултати за подобряване живота на майката и подобряване критериите за акушерско здраве.

Ситуация

Два пъти в годината Алиансът организира големи форуми с международно участие. А всеки месец подготвя курсове за обучение на бъдещи майки от цялата страна. За целта им бе необходимо да се разработи концепция, отговаряща на събитието в гр. Пловдив: 8-ма академия за акушерки с международно участие.

Задача

 • Да се направи презентация на Power Point с информация и програма за събитието;
 • Да се изработи тефтер;
 • Корица за тефтер
 • Плакат;
 • Баджове;
 • ФБ банер;
 • Сертификат за участие;
 • Банер за уебсайта.

Действия

Предизвикателство е за мен всеки път да предлагам различна визия за конференциите. В случая, одобрението на предложената концепция бе използвана във всички рекламни материали. Клиентите искаха нещо по-цветно и задължително със снимка на акушерка.

Резултат

Всички рекламни материали бяха отпечатани в срок и раздадени на конференцията.